McLaren voorlopig vrijgesproken

Gepubliceerd op 27 juli 2007 door Jo Vleugels

Tijdens de hoorzitting waar McLaren moest ingaan op beschuldigingen inzake het gebruik maken van documenten die Ferrari eigendom waren is er een voorlopige vrijspraak door de FIA uitgesproken.
Deze vrijspraak zegt overigens niets over het feit of er wel of geen spionage heeft plaatsgevonden. De FIA kan enkel uitspraken doen over het feit dat McLaren gebruik heeft gemaakt van die gegevens om zo hun eigen auto beter te ontwikkelen. Dergelijke bewijzen zijn doorgaans zeer moeilijk te vinden. Deze werden dan ook niet aangetoond.

Het is geen onvrijwaardelijke vrijspraak. Mocht er in de loop van dit seizoen blijken dat er toch gebruik wordt gemaakt van de Ferrari documenten, dan kan er alsnog een straf volgen.

Jo Vleugels